Ant Bench

Attribute:

Share

Categories : Benches

Share

• ม้านั่งยาว Ant ไม้โอ๊คทั้งตัว

• ขนาด: ยาว 180 x กว้าง 30 x สูง 45 cm. (ขนาดตามรูป)

• ขนาดอื่นๆ:

  - ยาว 160 x กว้าง 30 x สูง 45 cm. / ราคา 9,500 บาท

  - ยาว 200 x กว้าง 30 x สูง 45 cm. / ราคา 12,500 บาท

  - ยาว 220 x กว้าง 30 x สูง 45 cm. / ราคา 13,000 บาท

  - ยาว 240 x กว้าง 30 x สูง 45 cm. / ราคา 14,000 บาท

 

• ระยะเวลาในการผลิต 30 วัน หลังจากโอนมัดจำ 50%

• ราคาไม่รวมค่าขนส่ง 800 บาท (เกิน 30,000 บาท ส่งฟรีในกรุงเทพฯและปริมณฑล)

Related Product

Powered by MakeWebEasy.com